Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stárnutí a stáří, péče o seniory v České republice
Název práce v češtině: Stárnutí a stáří, péče o seniory v České republice
Název v anglickém jazyce: Aging and old age care for seniors in the Czech republic
Klíčová slova: stárnutí, stáří, změny, potřeby, ageismus, aktivní stárnutí, péče o seniory, Život 90
Klíčová slova anglicky: aging, old age, life changes, needs, ageism, active aging, care of the seniors, “Život 90”
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK