Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota)
Název práce v češtině: Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota)
Název v anglickém jazyce: Evolution of sex chromosomes and karyotypes in geckos (Squamata: Gekkota)
Klíčová slova: Gekkota, fylogeneze, taxonomie, cytogenetika, karyotypová evoluce, chromozomové přestavby, určování pohlaví, pohlavní chromozomy
Klíčová slova anglicky: Gekkota, phylogeny, taxonomy, cytogenetics, karyotype evolution, chromosome changes, sex determination, sex chromosomes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Oponenti: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Gekoni jsou skupinou s velkou rozmanitostí ve způsobech určování pohlaví. Některé druhy mají teplotně-určené pohlaví, jiné genotypicky určené pohlaví a to typu XX/XY i ZZ/ZW. Cílem práce je shrnout poznatky o fylogenezi skupiny a trendech ve způsobu určování pohlaví a v evoluci karyotypu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Gekkotan lizards exhibit high variability in sex-determining mechanisms. Some species possess temperature-dependent sex determination, the others have genotypic sex determination with ZZ/ZW or XX/XY sex chromosomes. The aim of the stuidy is to review phylogenetic relationships within gekkotan lizards and the evolutionary trends in sex determination and karyotype changes in this group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK