Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hra a hračka u dětí s kombinovaným a zrakovým postižením
Název práce v češtině: Hra a hračka u dětí s kombinovaným a zrakovým postižením
Název v anglickém jazyce: Game and Toy for Kids with multiple and visual Impairment
Klíčová slova: osoba s kombinovaným a zrakovým postižením, hra, hračka, specifika hry u dětí s více vadami, metody práce, vnímání
Klíčová slova anglicky: people with multiple and visual disabilities, game, toy, game specifics at children with multiple disabilities, methods of work, perception
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK