Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana mezinárodních vodních toků
Název práce v češtině: Ochrana mezinárodních vodních toků
Název v anglickém jazyce: The protection of international watercourses
Klíčová slova: Mezinárodní vodní tok, Mezinárodní právo životního prostředí, Plánování v oblasti vod
Klíčová slova anglicky: International watercourses, International environmental law, Water planning
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 06.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 15:30
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat současný stav ochrany mezinárodních vodních toků, a to z pohledu mezinárodněprávní úpravy, evropského práva a českého vnirostátního práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of the Thesis is to analyze the present degree of the protection of international watercourses and to describe three main levels: international law, European law and Czech law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK