Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Speciálně pedagogická diagnostika ADHD dětí školního věku
Název práce v češtině: Speciálně pedagogická diagnostika ADHD dětí školního věku
Název v anglickém jazyce: Special-educational assessment of ADHD in school-aged children
Klíčová slova: ADHD, diagnostika, hyperaktivita, impulzivita, pozornost, příčiny, sebeovládání.
Klíčová slova anglicky: ADHD, assessment, causes, concentration, hyperactivity, impulsivity, self-control.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK