Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvyšování kvality života člověka s hydrocefalem z pohledu speciální pedagogiky
Název práce v češtině: Zvyšování kvality života člověka s hydrocefalem z pohledu speciální pedagogiky
Název v anglickém jazyce: Improving the quality of life of people with hydrocephalus
from the viewpoint of special education pedagogy
Klíčová slova: hydrocefalus, mozkomíšní mok, zkrat, ucelená rehabilitace, kvalita života, biopsychosociální osobnost
Klíčová slova anglicky: hydrocephalus, cerebrospinal fluid, shunt, comprehensive rehabilitation, quality of life, biopsychosocial personality
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK