Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populační struktura afrických populací hodnocená pomocí Alu inzercí.
Název práce v češtině: Populační struktura afrických populací hodnocená pomocí Alu inzercí.
Název v anglickém jazyce: Population Structure of African Populations Inferred from Alu Insertions.
Klíčová slova: Alu inzerce, Fulbové, populační genetika, sahel
Klíčová slova anglicky: Alu insertions, Fulani, population genetics, Sahel
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK