Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot
Název práce v češtině: Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot
Název v anglickém jazyce: Lateral gene transfer and its utilisation for the phylogeny of eukaryotes
Klíčová slova: Laterální genový přenos, fylogeneze, eukaryota
Klíčová slova anglicky: Lateral gene transfer, phylogeny, eukaryotes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 30.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše shrnující články, ve kterých byly pro podporu eukaryotických skupin a jejich příbuzenských vztahů využita přítomnost či nepřítomnost genů laterálně přenesených z jiného organizmu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Recherche summarising papers that employed the presence/absence of genes transferred laterally from unrelated organism as markers supporting eukaryotic groups and relationships among them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK