Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny
Název práce v češtině: Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny
Název v anglickém jazyce: Residential Mobility of Prague Population with Focus on Ethnic Minorities
Klíčová slova: rezidenční mobilita; Praha; typy zástavby; cizinci; Rusové
Klíčová slova anglicky: residential mobility; Prague; types of housing; foreigners; Russians
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK