Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Podmínky prohlášení konkurzu
Název práce v češtině: Podmínky prohlášení konkurzu
Název v anglickém jazyce: Pre-conditions for adjudication of bankruptcy
Klíčová slova: konkurs, insolvence
Klíčová slova anglicky: bankruptcy, insolvency
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 18.01.2011 11:00
Místo konání obhajoby: 132
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2011
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé diplomové práce je zejména rozpracovat jednotlivá zákonná ustanovení týkající se předpokladů prohlášení konkursu, jakožto jednoho ze způsobů řešení dlužníkova úpadku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyse conditions for adjudication of bankruptcy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK