Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebepojetí jedince se specifickými poruchami učení v období adolescence
Název práce v češtině: Sebepojetí jedince se specifickými poruchami učení v období adolescence
Název v anglickém jazyce: Self-concept of adolescent individuals with specific learning disabilities
Klíčová slova: Specifické poruchy učení, sebepojetí, období adolescence
Klíčová slova anglicky: Specific learning disabilities, self-concept, adolescent
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Datum a čas obhajoby: 03.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK