Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Clinical implications of minimal residual disease evaluation by polymerase chain reaction in patients with B- cell lymphoproliferative disorders
Název práce v češtině: Klinický význam vyhodnocení a sledování minimální reziduální nemoci
pomocí polymerázové řetězové reakce u pacientů s
B-buněčnými lymfoproliferacemi
Název v anglickém jazyce: Clinical implications of minimal residual disease evaluation by
polymerase chain reaction in patients with B- cell lymphoproliferative
disorders
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.08.2008
Datum zadání: 20.08.2008
Datum a čas obhajoby: 19.03.2009 13:00
Místo konání obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2009
Oponenti: Jiří Mayer
  MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK