Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy exhumace vysokotlakých hornin podél suturních zón v kolizních orogénech
Název práce v češtině: Mechanismy exhumace vysokotlakých hornin
podél suturních zón v kolizních orogénech
Název v anglickém jazyce: Exhumation mechanisms of HP rocks along suture zones in collisional orogens
Klíčová slova: Český masív, exhumace, gföhlská jednotka, orogén, sutura
Klíčová slova anglicky: Bohemian Massif, exhumation, Gföhl unit, orogen, suture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. František Holub, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK