Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mate Choice in Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus: Test of "Good Genes" and "Complementary Genes" Hypotheses
Název práce v češtině: Mechanizmy výběru partnera u hýla rudého Carpodacus erythrinus: test hypotézy dobrých a komplementárních genů
Název v anglickém jazyce: Mate Choice in Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus: Test of "Good Genes" and "Complementary Genes" Hypotheses
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2009
Datum zadání: 02.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK