Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení krajinných funkcí pomocí multispektrálních družicových dat Landsat
Název práce v češtině: Hodnocení krajinných funkcí pomocí multispektrálních družicových dat Landsat
Název v anglickém jazyce: Landscape functioning assessment using Landsat multispectral remote sensing data
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2009
Datum zadání: 23.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2009
Předběžná náplň práce
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK