Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modeling the recovery of anthropogenically acidified mountain waters
Název práce v češtině: Modelování zotavování horských povrchových vod zasažených antropogenní acidifikací
Název v anglickém jazyce: Modeling the recovery of anthropogenically acidified mountain waters
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2009
Datum zadání: 27.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.10.2009
Předběžná náplň práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK