Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace některých parametrů izolace DNA z historického kosterního materiálu
Název práce v češtině: Optimalizace některých parametrů izolace DNA z historického kosterního materiálu
Název v anglickém jazyce: Optimalization of some parameters DNA isolation from ancient skeletal remains
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2009
Datum zadání: 21.04.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK