Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní zřízení a právo za protektorátu
Název práce v češtině: Státní zřízení a právo za protektorátu
Název v anglickém jazyce: System of state and law in the Protectorate
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2004
Datum zadání: 19.05.2004
Datum a čas obhajoby: 20.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:31.01.2005
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2006
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK