Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Physiology and ecology of saprotrophic basidiomycetes degrading dead plant biomass
Název práce v češtině: Fyziologie a ekologie saprotrofních basidiomycet degradujících mrtvou rostlinnou biomasu
Název v anglickém jazyce: Physiology and ecology of saprotrophic basidiomycetes degrading dead plant biomass
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK