Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere
Název práce v češtině: Akusticko-gravitační vlny troposférického původu pozorované v ionosféře
Název v anglickém jazyce: Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Studijní odbor (31-640)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.08.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK