Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení konstitučních modelů pro jemnozrnné zeminy o různých stupních překonsolidace
Název práce v češtině: Zhodnocení konstitučních modelů pro jemnozrnné zeminy o různých stupních překonsolidace
Název v anglickém jazyce: An evaluation of constitutive models to predict the behaviour of finegrained soils with different degrees of overconsolidation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Předběžná náplň práce
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK