Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium enantioseparace vybraných substituovaných binaftylů
Název práce v češtině: Studium enantioseparace vybraných substituovaných binaftylů
Název v anglickém jazyce: Study of Enantioseparation of Selected Substituted Binaphthyls
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2010
Datum zadání: 14.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK