Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzickogeografická problematika ve výuce studentů ekonomických SŠ
Název práce v češtině: Fyzickogeografická problematika ve výuce studentů ekonomických SŠ
Název v anglickém jazyce: The physic-geographical issues in the preparation of students of economics high-schools
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2009
Datum zadání: 21.07.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2010
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK