Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Carbon nanoparticles as promising components of materials for bone tissue engineering
Název práce v češtině: Uhlíkové nanočástice jako nadějný materiál pro inženýrství kostní tkáně
Název v anglickém jazyce: Carbon nanoparticles as promising components of materials for bone tissue engineering
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 24.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK