Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpracování biblického mýtu o stvoření ve spisech Corpus hermeticum a u Filóna Alexandrijského a jejich vzájemné srovnání
Název práce v češtině: Zpracování biblického mýtu o stvoření ve spisech Corpus hermeticum a u Filóna Alexandrijského a jejich vzájemné srovnání
Název v anglickém jazyce: Adaptations of the Biblical Myth of Creation in the Treatises of the Corpus Hermeticum and in Philo of Alexandria and their Mutual Comparison
Klíčová slova: hermetismus, judaismus, Corpus hermeticum, Filón Alexandrijský
Klíčová slova anglicky: hermetism, judaism, Corpus hermeticum, Philo of Alexandria
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2010
Datum zadání: 19.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat vlivem helénistického judaismu na antický hermetismus, který je patrný především ve spisech Corpus Hermeticum I, III a VII. Práce se pokusí stanovit rozsah tohoto vlivu a rozebrat jeho konkrétní výstupy, jako jsou paralely mezi kosmogenetickým mýtem v Hermetikách I a III a knihou Genesis, přítomnost jazykových hebraismů v textu a některé judaistické teologické koncepty (židovský motiv víry a pokání a další). Práce se také pokusí uchopit a definovat vztah autorů hermetických textů k soudobému judaismu a židovskému prostředí ta také poukázat na některé rozdíly mezi antickým judaismem a naukou obsaženou v hermetikách.
Seznam odborné literatury
Dodd, Charles Harold, The Bible and the Greeks, London: Hodder & Stoughton, 1935

Festugiere, André-Jean, La Révélation d'Hermes Trismégiste, Paris: Aubier-Montagne, 1967

Chlup, Radek, Corpus Hemeticum, Praha: Herrmann & synové, 2007

Pearson, Birger A., "Jewish Elements in Corpus Hermeticum I", in: R. van den Broek - M. J.Vermaseren (eds.), Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions, Leiden: E. J. Brill, 1981

Philonenko, Marc, "Le Poemandr?s et la liturgie juive", in: F. Dunand et P. Léveque (eds.), Les syncrétisme dans la religions de l'antiquité, Leiden: E. J. Brill, 1975

Philonenko, Marc, "Une utilisation du Shema dans le Poimandres", Revue d'histoire et de philosophie religieuses 59 (1979)

Quispel, Gilles, "Der Gnostische Anthropos und die jüdische Tradition", Eranos Jahrbuch 22 (1954)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK