Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Praxe mateřských škol v oblasti získávání finančních prostředků z jiných zdrojů
Název práce v češtině: Praxe mateřských škol v oblasti získávání finančních prostředků z jiných zdrojů
Název v anglickém jazyce: Nursery School Practice in the Area of Obtaining Financial Means
from Other Sources
Klíčová slova: ekonomika a financování školy, řízení školy, management školy, manažer, mimorozpočtové zdroje, fundraising, grant, projekt, mateřská škola
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Koberová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2010
Datum zadání: 19.11.2010
Datum a čas obhajoby: 18.01.2011 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK