Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hynek z Dubé, dvořan Václava II.
Název práce v češtině: Hynek z Dubé, dvořan Václava II.
Název v anglickém jazyce: Hynek from Dube, the Courtier of Wenceslas the Second
Klíčová slova: 13. století, dvůr, Přemysl Otakar II., Ronovci, šlechta, Václav II., Václav III., Záviš z Falkeštejna,
Klíčová slova anglicky: 13th century, royal court, nobility, Premysl Otakar the Second, the Ronovec family, Wenceslas the Second, Wenceslas the Third, Zavis from Falkenstein
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2010
Datum zadání: 19.11.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK