Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza derivátů pterinu kapilární zónovou elektroforézou
Název práce v češtině: Analýza derivátů pterinu kapilární zónovou elektroforézou
Název v anglickém jazyce: Analysis of pterine derivatives by capillary zone electrophoresis
Klíčová slova: kapilární elektroforéza, deriváty pterinu, modelová směs, reálný vzorek štítku ploštice, různé formy, identifikace
Klíčová slova anglicky: capillary electrophoresis, derivatives pterine, mixture model, real sample label bug, different forms, identification
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK