Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mesiální temporální epilepsie: Sledování efektu léčby různými chirurgickými metodami s morfologickým obrazem detekovaným magnetickou rezonancí
Název práce v češtině: Mesiální temporální epilepsie: Sledování efektu léčby různými chirurgickými
metodami s morfologickým obrazem detekovaným magnetickou rezonancí
Název v anglickém jazyce: Mesial temporal epilepsy: comparison of morphological changes after different
neurosurgery approaches with clinical seizure outcome
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: externí pracoviště (11-00099)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 23.06.2010
Datum a čas obhajoby: 08.11.2010 14:00
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
  Ing. Milan Hájek, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK