Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Assessment of dispersion corrected density functional methods.
Název práce v češtině: Studie metod funkcionálu hustoty opravených na disperzi
Název v anglickém jazyce: Assessment of dispersion corrected density functional methods.
Klíčová slova: DFT, disperze, LAP
Klíčová slova anglicky: DFT, dispersion, LAP
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ota Bludský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2010
Datum zadání: 11.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: RNDr. Dana Nachtigallová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
Zásady pro vypracování
Cílem projektu je srovnání DC-DFT metod pro přesný popis nekovalentních interakcí v komplexních molekulových systémech.
Seznam odborné literatury
1. P. Hobza, K.Mueller-Dethlefs, Non-covalent Interactions. Theory and Experiment. Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2010.
2. O. Bludský, M. Rubeš, P. Soldán, P. Nachtigall, J. Chem. Phys. 128, 114102, 2008.
3. O. A. von Lilienfeld, I. Tavernelli, U. Rothlisberger and D. Sebastiani, Phys. Rev. Lett. 93, 153004, 2004.
4. Y. Y. Sun, Y. H. Kim, K. Lee and S. B. Zhang, J. Chem. Phys. 129, 154102, 2008.
Předběžná náplň práce
Vývoji nových metod založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT) pro přesné výpočty mezimolekulových interakcí je v posledních letech věnována mimořádná pozornost.[1] Tradiční DFT metody s použitím lokálních funkcionálů totiž při popisu těchto interakcí obvykle selhávají.[2] Projekt je zaměřen na jedno z možných řešení problému DFT s popisem nekovalentních interakcí spočívající v zavedení disperzních potenciálů (DCACP, LAP)[3,4].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK