Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mobilní internet a nová generace mobilních aplikací
Název práce v češtině: Mobilní internet a nová generace mobilních aplikací
Název v anglickém jazyce: Mobile internet and new generation of mobile applications
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.02.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK