Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení pracovníků v sociálních službách
Název práce v češtině: Hodnocení pracovníků v sociálních službách
Název v anglickém jazyce: Evaluation of employees in social services
Klíčová slova: hodnocení pracovníků, řízení lidských zdrojů, kvalita, sociální služby
Klíčová slova anglicky: Employee Appraisal System, Human Resource Management, Quality, Social services
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 18.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:25.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: PhDr. Jan Holeyšovský
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zákon o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška v rámci personálních standardů kvality sociálních služeb stanovují, že organizace poskytující sociální služby má zavedený způsob hodnocení pracovníků. Přestože výše uvedené právní normy jsou účinné již od 1. 1. 2007, myslím, že hledání vhodných způsobů hodnocení pracovníků, je stále aktuálním tématem. Cílem diplomové práce je analyzovat stávající systém hodnocení pracovníků ve vybrané organizaci poskytující sociální služby, identifikovat možnosti jeho dalšího rozvoje, navrhnout a případně implementovat některé změny, které by napomohly k dalšímu rozvoji a využívání hodnocení pracovníků jako jednoho z efektivních nástrojů řízení kvality poskytování sociálních služeb v dané organizaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK