Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kdo jsme a kým se stáváme v online sociálních sítích?
Název práce v češtině: Kdo jsme a kým se stáváme v online sociálních sítích?
Název v anglickém jazyce: Who are we and who are we becoming within social network sites?
Klíčová slova: identita, sociální sítě, online sociální sítě, sociální sítě na internetu, online komunikace, slabá pouta, důvěra, vyhledávače, management reputace, narativita
Klíčová slova anglicky: identity, social networks, social network sites, social networking sites, online communication, weak ties, trust, searching engines, reputation management, narrative
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Minařík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 18.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.02.2011 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
About Foursquare [online]. September 8, 2010 [cit. 2010-11-08]. Foursquare’s Indonesia “problem” isn’t really a problem at all. Dostupné z WWW: <http://aboutfoursquare.com/foursquare-indonesia/>.
Adams, Paul. The real life social network. [online]. 20th July 2010 [cit. 2010-09-26]2010. Dostupné z WWW: <www.slideshare.net/padday/the-real-life-social-network-v2>.
Barabási, Albert-László. V pavučině sítí. Praha: Ladislav Horáček - Paseka, 2005. 280 s. ISBN 80-7185-751-3.
Bawden, David. How real is the Google Generation?. In Fifth Naple conference in Vilnius [online]. Vilnius: NAPLE Forum Secretariat, 2008 [cit. 2010-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.naple.info/Vilnius/david_bawden.pdf>.
Beer, David. Social network(ing) sites.revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison. Journal of Computer-Mediated Communication. 1.1.2008, vol. 13, is. 2, s. 516-529. Dostupný také z WWW: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2008.00408.x/full>.
boyd, dannah; Ellison, Nicole. Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, vol. 13, is. 1 [online]. [cit. 2009-01-12]. ISSN 1083-6101. Dostupný z WWW: < http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html >.
Bubeníček, Petr. Mezi příběhem a diskurzem: recenze. Česká literatura. 2008. Issue: 5, str. 738 – 743. ISSN 0009-0468 .
BuiltWith Technology Usage Statistics: BuiltWith Technology Usage Statistics [online]. 2008, October 19 2010 [cit. 2010-10-25]. OpenID Usage Statistics. Dostupné z WWW: <http://trends.builtwith.com/docinfo/OpenID>.
Bauman, Zygmunt. Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 233 s. ISBN 80-85850-14-1.
Castells, Manuel. Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. In Castells, Manuel (Ed.). The network society: A Cross-cultural Perspective. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2004. s. 3-45. ISBN 1-84376-505-5.
CouchSurfing International Inc. Couchsurfing : Participate in Creating a Better World, One Couch At A Time [online]. 2004 [cit. 2011-01-06]. Dostupné z WWW: <http://www.couchsurfing.org/statistics.html>.
Couchsurfing [online]. January 5th, 2011 [cit. 2011-01-05]. Statistics. Dostupné z WWW: <http://www.couchsurfing.org/statistics.html>.
Čermák, Miloš: Dvakrát měř, zamysli se … a pak teprve tweetuj. Technet.cz [online]. 12. května 2010 [cit. 2010-05-15] Dostupný z WWW: <http://technet.idnes.cz/cermak-dvakrat-mer-zamysli-se-a-pak-teprve-tweetuj-fso-/sw_internet.asp?c=A100511_162617_sw_internet_vse>.
Creative Commons Česká republika [online]. 2010 [cit. 2010-10-16]. Dostupné z WWW: <http://www.creativecommons.cz/>.
Česká republika - Ministerstvo školství. Etický rámec výzkumu. In Usnesení Vlády České republiky. 2005, 1005, s. 1-17. Dostupný také z WWW: <http://www.msmt.cz/vyzkum/eticky-ramec-vyzkumu-1>.
Česká republika. Zákon o ochraně osobních údajů . In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, 32, 101, s. 17-29.
Český statistický úřad. Informační společnost v číslech 2010: Česká republika a EU. Praha: Český statistický úřad, 2010. 72 s. Dostupné z WWW: <http://csugeo.i-server.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/F20039D56A/$File/970510.pdf>. ISBN 978-80-250-2015-9.
Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 2010, 29.10. 2010 [cit. 2010-11-16]. Obyvatelstvo. Dostupné z WWW: <http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide>.
Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Vyd. 3. Praha: Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.
Dunbar, Robin. The Social Brain Hypothesis. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews [online]. 1998, 6, 5, [cit. 2010-09-28]. s. 178-190. Dostupný z WWW: <http://psych.colorado.edu/~tito/sp03/7536/Dunbar_1998.pdf>. ISSN 1520-6505.
Eldon, Eric. Inside Facebook: Tracking Facebook and the Facebook Platform for Developers and Marketers [online]. February 15th, 2010 [cit. 2010-11-08]. New Facebook Statistics Show Big Increase in Content Sharing, Local Business Pages. Dostupné z WWW: <http://www.insidefacebook.com/2010/02/15/new-facebook-statistics-show-big-increase-in-content-sharing-local-business-pages/>.
Facebook. Facebook [online]. 2004 [cit. 2010-12-19]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com>.
Facebook API browser [online]. 2010 [cit. 2011-09-20]. Dostupné z WWW: <http://zesty.ca/facebook/>.
Facebook data team. Facebook [online]. 23. prosinec 2010 [cit. 2010-12-30]. What’s on your mind?. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/whats-on-your-mind/477517358858>.
Facebook developers [online]. 2010 [cit. 2010-09-20]. Graph API. Dostupné z WWW: <http://developers.facebook.com/docs/api>.
Facebook. Facebook [online]. 2010 [cit. 2010-11-16]. Statistics. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/press/info.php?statistics>.
Facebook. Facebook Open Graph API [online]. 2010 [cit. 2010-09-20]. Dostupné z WWW: <https://graph.facebook.com>.
Feinberg, Jonathan. Wordle: Beautiful Word Clouds [online]. 2009 [cit. 2010-10-20]. Dostupné z WWW: <http://www.wordle.net/>.
Fejsbůček - lokální Facebook statistiky pro marketéry a novináře [online]. listopad 2010 [cit. 2010-11-16]. Česko. Dostupné z WWW: <http://www.fejsbucek.cz/cesko>.
foursquare. Foursquare [online]. 2009 [cit. 2011-01-06]. Dostupné z WWW: <http://foursquare.com/>.
Future Exploration Network. Future Exploration Network [online]. 30.5.2007 [cit. 2010-10-20]. Future Exploration Network Blog - Launching the Web 2.0 Framework. Dostupné z WWW: <http://www.futureexploration.net/blog/2007/05/launching_the_web_20_framework.html>.
Gaudin, Sharon. Computerworld [online]. January 26, 2010 [cit. 2010-11-16]. Twitter now has 75M users: most asleep at the mouse. Dostupné z WWW: <http://www.computerworld.com/s/article/9148878/Twitter_now_has_75M_users_most_asleep_at_the_mouse>.
Giddens, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-86429-15-6.
Giles, Jim. Special Report Internet encyclopaedias go head to head. Nature [online]. December 2005, Volume 438, Issue 15, [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: <http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/pdf/438900a.pdf>. ISSN 0028-0836.
Gladwell, Malcolm. Small Changes: Why the revolution will not be tweeted.. The New Yorker [online]. October 4, 2010, [cit. 2010-11-01]. Dostupný z WWW: <http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell?currentPage=all>.
Goffman, Erving. Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1.
Granovetter, Marc. The strenght of weak ties: network theory revisited. Sociological theory. 1983, Volume 1, No 1, s. 201-233. ISSN 1467-9558.
Greenfieldboyce, Nell . Npr [online]. February 19, 2010 [cit. 2010-12-05]. Cell Phone Data: Can You Track Me Now?. Dostupné z WWW: <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=123879603>.
Hartl, Pavel. Psychologický slovník. Praha: Jiří Budka, 1996. 297 s. ISBN 80-901549-0-5.
Helmond, Anne. Networked: a (networked_book) about (networked_art) [online]. [s.l.]: Institute for the Future of the Book, 2009? [cit. 2010-04-03]. Lifetracing . Dostupné z WWW: <http://helmond.networkedbook.org/>.
Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
Hill, Russel; Dunbar, Robin. Social network size in humans. Human Nature. 2003, Vol. 14, No. 1, s. 53-72. Dostupný také z WWW: <http://www.dur.ac.uk/r.a.hill/Hill%20and%20Dunbar%202003.pdf>. ISSN 1045-6767.
CheckFacebook: Facebook Marketing Statistics, Demographics, Reports, and News [online]. 11/16/2010 [cit. 2010-11-16]. Global Audience. Dostupné z WWW: <http://www.checkfacebook.com/>.
Christakis, Nikolas; Fowler, James. Connected [online]. Kindle Edition. [s.l.]: Harper Press, February 4, 2010 [cit. 2010-10-27]. 352 s. Dostupné z WWW: <http://www.amazon.com/gp/product/B0036FOH0A/ref=docs-os-doi_0>.
Internet World Stats [online]. 2000, 2010 [cit. 2010-10-16]. World Internet Usage Statistics News and World Population. Dostupné z WWW: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
Internet World Stats [online]. 2000, 2010 [cit. 2010-10-16]. New Facebook statistics. Dostupné z WWW: <http://www.internetworldstats.com/stats25.htm>.
Jordan, Ken; Hauser, Jan; Foster, Steven. The Augmented Social Network: Building identity and trust into the next-generation Internet. First Monday: peer reviewed journal on the Internet [online]. 4 August 2003, Volume 8, Number 8, [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: <http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1068/988 >. ISSN 1396-0466.
Leary, Mark. Interpersonal Processes [online]. Fletcher, Garth; Clark, Margareth (Eds.). [s.l.]: Blackwell Reference Online, 2002 [cit. 2010-11-12]. The Self We Know and the Self We Show: Self-esteem, Self-presentation, and the Maintenance of Interpersonal Relationships, s. 457-477. Blackwell Handbook of Social Psychology. Dostupné z WWW: <http://www.blackwellreference.com/public/book?id=g9780631212294_9780631212294>. ISBN 978-0-63121229-4.
LinkedIn Corporation. LinkedIn [online]. 2003 [cit. 2011-01-06]. Dostupné z WWW: <http://www.linkedin.com>.
LinkedIn. LinkedIn [online]. 2010? [cit. 2010-11-16]. About us. Dostupné z WWW: <http://press.linkedin.com/about>.
MacManus, Richard. ReadWriteWeb [online]. July 29, 2008 [cit. 2010-11-16]. Study: Women Outnumber Men on Most Social Networks. Dostupné z WWW: <http://www.readwriteweb.com/archives/social_networks_women_outnumber_men.php>.
Madden, Mary; Smith, Aaron. Reputation Management and Social Media : How people monitor their identity and search for others online [online]. Washington : Pew Internet & American Life Project, May 26, 2010 [cit. 2010-09-10]. Dostupné z WWW: <http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2010/PIP_Reputation_Management_with_topline.pdf>.
Manovich, Lev. Software takes command [online]. [s.l.]: [s.n.], November 20, 2008. [cit. 2010-10-27]. 245 s. Dostupné z WWW: <http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html>.
McCloud, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/Art; Nakladatelství Jiří Buchal, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7381-419-9.
McKeon, Matt. Matt McKeon [online]. May 2010 [cit. 2010-06-05]. The Evolution of Privacy on Facebook. Dostupné z WWW: <http://mattmckeon.com/facebook-privacy/>.
McMillan, David. The Sense of Community. Journal of Community Psychology, 1996, vol. 24, is. 3, s. 315-325. ISSN 0090-4392.
Myspace Inc. MySpace : Social Entertainment [online]. 2003 [cit. 2011-01-06]. Dostupné z WWW: <http://www.myspace.com/>.
Nielsen. Nielsen Wire [online]. June 15, 2010 [cit. 2010-11-16]. Social Networks/Blogs Now Account for One in Every Four and a Half Minutes Online. Dostupné z WWW: <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/social-media-accounts-for-22-percent-of-time-online/>.
OECD. OECD Communications Outlook 2009 [online]. Paris: OECD Publishing, 2009 [cit. 2010-10-17]. 351 s. Dostupné z WWW: <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9309031E.PDF>. ISBN 978-92-64-05983-2.
O'Reilly, Tim. O'Reilly Media [online]. 30.9.2005 [cit. 2010-10-20]. What Is Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>.
Oliva, Aude. Encyclopaedia of Perception. Bruce Goldstein (Ed.) Thousand Oaks: Sage Edition, 2009 . Visual Scene Perception. ISBN: 9781412940818. Kapitola dostupná z WWW: <http://cvcl.mit.edu/papers/VisualScenePerception-EncycloPerception-Sage-Oliva2009.pdf>.
Owens, Timothy. Handbook of Social Psychology . John Delameter (Ed.). Part III. USA: Springer Science, 2006. Identity and Self, s. 205-232. ISBN 978-0-387-32515-6.
Palfrey, John, Gasser, Urs. Born digital: Understanding the first generation of digital natives. Basic Books. New York, 2008. 375 s. ISBN 978-0-465-00515-4.
Pahl, Ray; Spencer, Liz. Personal Communities: Not Simply Families of ‘Fate’ or ‘Choice’. ISER Working Papers [online]. Colchester: University of Essex, 2003, 4, [cit. 2010-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.iser.essex.ac.uk/files/iser_working_papers/2003-04.pdf>.
Pechar, Jiří. Být sám sebou. Praha: Hynek, 1995. 203 s. ISBN 80-85906-13-9.
Peterka, Jiří. Je ČR 3G velmocí?. LUPA: server o českém internetu [online]. 21.6.2010, [cit. 2010-10-17]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/je-cr-3g-velmoci/>. ISSN 1213-0702.
Porubanová, Michaela: Čo vizuálna scénová percepcia prezrádza o povahe spracovávania vizuálnych informácií? Příspěvek na konferenci Kognice 2010, Praha, 16. 9. 2010.
Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. October 2001, Vol. 9, No. 5, [cit. 2010-10-25]. Dostupný z WWW: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>. ISSN 1074-8121.
Rosen, Jeffrey. The Web Means the End of Forgetting. The New York Times [online]. July 21, 2010 [cit. 2010-07-29]. Dostupný z WWW: <http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacy-t2.html?>.
Rudder, Christian. OK trends: Dating Research from OkCupid [online]. January 20th, 2010 [cit. 2010-12-23]. The 4 Big Myths of Profile Pictures. Dostupné z WWW: <http://blog.okcupid.com/index.php/the-4-big-myths-of-profile-pictures/>.
Schonfeld, Erick. Costolo: Twitter Now Has 190 Million Users Tweeting 65 Million Times A Day. TechCrunch [online]. Jun 8, 2010 [cit. 2010-11-16]. Dostupný z WWW: <http://techcrunch.com/2010/06/08/twitter-190-million-users/>.
Smith, Hillary; Rogers, Yvonne; Brady, Mark. The generation gap: Managing technology-mediated personal social networks. In Chimera Working Paper 2002-02 [online]. Colchester: University of Essex, 2002 [cit. 2010-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.essex.ac.uk/chimera/publications.htm>.
Steel, Emily; Fowler, Geoffrey. Facebook in Privacy Breach: Top-Ranked Applications Transmit Personal IDs, a Journal Investigation Finds. The Wall Street Journal [online]. October 18, 2010 [cit. 2010-10-20]. Dostupný z WWW: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304772804575558484075236968.html>.
Steele, Bill. Geotagging reveals not only where you are, but also people you might know. Chronicle Online : Daily News From Cornell University [online]. Dec. 8, 2010 [cit. 2010-12-21]. Dostupný z WWW: <http://www.news.cornell.edu/stories/Dec10/PhotoFriends.html>.
Suler, John. Identity Management in Cyberspace. Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2002, 4, 4, s. 455-460. Dostupný také z WWW: <http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/identitymanage.html>. ISSN 1556-9187.
 eda, Jan. Rizikové faktory a kriminalita v kontextu sociálního síťování. Přednáška na konferenci Wikinomics Forum 2010. Praha, 4. 12. 2010. Záznam dostupný z WWW: <http://www.wikinomie.cz/konference/seda.html>.
 mahel, David. Adolescents and Emerging Adults on the Internet: Exploring Identity, Relationships and Addictive Behavior. Brno, 2007. 284 s. Habilitační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
TNS. Digital Life: Discover how the world lives online [online]. 2010 [cit. 2010-10-17]. The Digital Landscape. Dostupné z WWW: <http://discoverdigitallife.com/downloads/pdf/The_Digital_landscape.pdf>.
TNS. TNS Digital Life: Internet Statistics and Social Media Usage [online]. 2010 [cit. 2010-10-26]. Online Behavior and Trends - How social are they. Dostupné z WWW: <http://discoverdigitallife.com/> .
Twitter. Twitter [online]. 2006 [cit. 2011-01-06]. Dostupné z WWW: <http://twitter.com/>.
Twitter [online]. 4:23 PM Oct 15th, 2010, 16. listopad 2010 12:24:20 [cit. 2010-12-02]. Msgr. Miloslav Vlk (kardinalvlk). Dostupné z WWW: <http://twitter.com/kardinalvlk>.
Twitter [online]. 2:26 PM Oct 1st, 2010, 12:10 PM Dec 27th, 2010 [cit. 2010-12-30]. T-Mobile CZ (TMobileCzech). Dostupné z WWW: <http://twitter.com/@TMobileCzech>.
Úřad pro ochranu osobních údajů. ÚOOÚ [online]. 2001, 2010 [cit. 2010-09-27]. K pojmu osobní údaj. Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=365>.
Vonnegut, Kurt. Matka noc. Praha: Argo, 2008. 203 s. ISBN 978-80-257-0063-1.
Wikipedia , the free encyclopedia [online]. 28 February 2005, 18 October 2010 [cit. 2010-10-20]. Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>.
Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 10 October 2005 , 11 November 2010 [cit. 2010-11-11]. List of social networking websites. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites>.
Wordle [online]. October 20, 2010 [cit. 2010-11-14]. Web 2.0 according to Wikipedia definition of Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.wordle.net/show/wrdl/2603186/Web_2.0>.
Zhao, Shanyang; Grasmuck, Sherri; Martin, Jason. Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behaviour. 2008, 24, 5, s. 1816-1836. ISSN 0747-5632.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK