Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Voltametrické stanovení oxidovatelných derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí sítotiskové elektrody
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení oxidovatelných derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků
pomocí sítotiskové elektrody
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of oxidizable derivatives of aromatic hydrocarbons
using screen printed electrode
Klíčová slova: 2-aminonaftalen 4-aminobifenyl DP voltametrie cyklická voltametrie sítotisková elektroda
Klíčová slova anglicky: 2-aminonaphthalene 4-aminobiphenyl DP voltammetry cyclic voltammetry screen printed electrode
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 10.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Oponenti: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá stanovením dvou prokázaných karcinogenů 2-aminonaftalenu (2-AN) a 4-aminobifenylu (4-ABP) na uhlíkových sítotiskových elektrodách (SPCE).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the determination of two proven carcinogens 2-aminonaphthalene (2-AN) and 4-aminobiphenyl (4-ABP) using screen printed carbon electrodes (SPCE).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK