Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení
Název práce v češtině: Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení
Název v anglickém jazyce: Electronic books - current state, perspectives and future of reading
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.02.2011 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK