Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Cesta k opoziční smlouvě
Název práce v češtině: Cesta k opoziční smlouvě
Název v anglickém jazyce: Process towards Opposition Agreement
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 19.11.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Koubek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK