Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Mediální gramotnost a mediální výchova jako témata odborného výzkumu"
Název práce v češtině: "Mediální gramotnost a mediální výchova jako témata odborného výzkumu"
Název v anglickém jazyce: Media literacy and media education as a theme of classified research
Klíčová slova: Mediální gramotnost, mediální výchova, výzkum, Evropa, Evropská unie, OFCOM
Klíčová slova anglicky: Media literacy, media education, research, Europe, Euroepan Union, OFCOM
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2011
Datum zadání: 30.06.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: Mgr. Lucie Šťastná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK