Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektrální změny vokálů při různých úrovních artikulačního tempa
Název práce v češtině: Spektrální změny vokálů při různých úrovních artikulačního tempa
Název v anglickém jazyce: Spectral Changes of Vowels at Different Levels of Articulation Rate
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.07.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Studenovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části diplomové práce se bude diplomantka zabývat především shrnutím různých přístupů k problematice artikulace a změn tempa řeči vůbec. Zhodnotí různé modely, které se zabývají změnou spektra při zrychlování respektive zpomalování tempa řeči. Pokusí se zpracovat tento materiál s ohledem na češtinu, na které bude provedena i následující analýza v praktické části.
Základem práce bude praktický experiment, ve kterém se pokusí diplomantka prokázat nebo naopak vyvrátit platnost některého z kompenzačních modelů pro češtinu. Materiálem tohoto experimentu bude cca 60 minut nahrávek od 12 mluvčích. (Každý mluvčí bude nahráván ve třech úrovních tempa pomalé, neutrální a rychlé).
Výsledkem práce bude popis změn spektra a posouzení, který z navrhovaných modelů se nejvíce hodí pro popis kompenzací spektra při zrychlování tempa v češtině.
Seznam odborné literatury
Barbosa, P. A. (2007). From syntax to acoustic duration: A dynamical model of speech rhythm production. In: Speech Communication, v. 49, pp. 725-742.
Hála, B. (1975). Fonetika v teorii a praxi.
Hardcastle, W. J.; Laver, J. (1999). The handbook of phonetic sciences.
Machač, P.; Skarnitzl, R. (2010). Fonetická segmentace hlásek.
Palková, Z. (1997). Fonetika a fonologie češtiny.
Petr, J. a kol. (1986). Mluvnice češtiny I.
Pfitzinger, H. R. (2002). Reducing Segmental Duration Variation by Local Speech Rate Normalization of Large Spoken Language Resources. In: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, vol. 1, pp. 313-320.
Port, R. F. (2003). Meter and speech. In: Journal of Phonetics 31, pp. 599-611.
Reetz, H.; Jongman, A. (2009). Phonetics: transcription, production, acoustics and perception.
Tillmann, H. G.; Pfitzinger, H. R. (2003). Local Speech Rate: Relationships between Articulation and Speech Acoustics. In: Proceedings of ICPhS 2003, vol. 3, pp. 3177-3180.
Van Son, R. J. J. H. (1993). Spectro-temporal features of vowel segments. Studies in Language and Language Use 3 (Ph.D. Thesis, University of Amsterdam).
Volín, J. (2009). Metric warping in Czech newsreading. In: R. Vích (Ed.) Speech Processing – 19th Czech-German Workshop, pp. 52-55.
Volín, J. (2007). Statistické metody ve fonetickém výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK