Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recentní morfogenetické procesy v lokalitě Geodynamické observatoře Pecný
Název práce v češtině: Recentní morfogenetické procesy v lokalitě Geodynamické observatoře Pecný
Název v anglickém jazyce: Recent morphogenetic processes in the Geodynamic Observatory Pecný area
Klíčová slova: morfogenetické procesy, Geodynamická observatoř Pecný
Klíčová slova anglicky: morphogenetic processes, Geodynamic observatory Pecný
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zjištění a sledování recentních morfogenetických procesů v lokalitě geodynamické observatoře Pecný (GOPE). Bude provedena analýza a interpretace meteorologických a půdních měření, zaměřené zejména na sezónní změny přírodních podmínek se vztahem k recentním morfogenetickým procesům v lokalitě GOPE.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Determination and monitoring of recent morphogenetic processes in locality of the Geodynamic observatory Pecný (GOPE). An analysis and interpretation of meteorological and soil measurements with main focus on seasonal changes of natural conditions in relation to recent morphogenetic processes in the GOPE locality will be performed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK