Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Morální a materiální satisfakce v občanském právu
Název práce v češtině: Morální a materiální satisfakce v občanském právu
Název v anglickém jazyce: Moral and material satisfaction in civil law
Klíčová slova: ochrana osobnosti fyzické osoby, imateriální újma, morální a materiální satisfakce
Klíčová slova anglicky: protection of personality, immaterial damage, moral and material satisfaction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 16.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:21.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2012
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
  JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK