Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Princip sociálního státu v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu
Název práce v češtině: Princip sociálního státu v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu
Název v anglickém jazyce: The principle of social state in political theory and the case-law of the Constitutional Court
Klíčová slova: sociální stát, sociální práva, Ústavní soud
Klíčová slova anglicky: welfare state, social rights, The Constitutional Court
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 03.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2012
Datum a čas obhajoby: 27.09.2012 16:00
Místo konání obhajoby: č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je fenomén sociálního státu, sociálních práv a jejich soudního přezkumu Ústavním soudem v České republice. Cílem práce je představit sociální stát z hlediska teoretického, historického i praktického naplňování jeho cílů ať už jde o politickou realitu nebo o rozhodovací praxi Ústavního soudu, která pak zpětně ovlivňuje politické prostředí. Vychází jak z teoretických děl politické filozofie, tak z poznatků ústavního práva a judikatury Ústavního soudu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this work is the phenomenon of the welfare state, social rights and their judicial review performed by the Constitutional Court of the Czech Republic.
The aim of this paper is to introduce the welfare state in terms of the theoretical, historical and practical implementation of its goals, whether it is a political reality or the decision making practice of the Constitutional Court, which in turn influences political environment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK