Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Mediální konstrukce státnosti: programová skladba českých celoplošných televizních stanic během státních svátků po roce 1990
Název práce v češtině: Mediální konstrukce státnosti: programová skladba českých celoplošných televizních stanic během státních svátků po roce 1990
Název v anglickém jazyce: Media construction of statehood: Television scheduling for Czech nationwide television station during public holiday after 1990
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: PhDr. Milan Kruml
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK