Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Luba and Rudolf Pellar: Translations from English
Název práce v češtině: Luba and Rudolf Pellar: Translations from English
Název v anglickém jazyce: Luba and Rudolf Pellar: Translations from English
Klíčová slova: Luba Pellarová, Rudolf Pellar, analýza překladu, dějiny překladu, americká literatura
Klíčová slova anglicky: Luba Pellarova, Rudolf Pellar, translation analysis, history of translation, american literature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Jindra
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této bakalářské práce je překladatelská činnost manželů Pellarových. Práce se omezuje na překlady z angličtiny a rozdělena je do dvou částí. První část se bude zaměřovat na životopisné údaje a na časové zařazení jednotlivých překladů, včetně historického kontextu (zákaz činnosti, překlady vydávané anonymně nebo pod cizím jménem). Druhá část bude věnována analýze vybraných překladů, a to analýze jak po stránce stylistické, tak obsahové. U některých překladů budou použity i starší překlady jiných překladatelů pro srovnání.
Seznam odborné literatury
Levý, Jiří: Umění překladu, Praha: Panorama, 1983.
Kufnerová, Zlata: Překládání a čeština, Praha: H&H, 1994.
Pellar, Rudolf: Nejdřív se musíte narodit…, Praha: Radioservis, 2008.
Conrad, Joseph:Hranice stínu, Praha: Československý spisovatel, 1957.
Hemingway, Ernest: Přes řeku a do lesů, Praha: Melantrich, 1958.
Hemingway, Ernest: Přes řeku do stínu stromů, Praha: Odeon, 1978.
Roth, Phillip: Americká idyla, Praha: Volvox Globator, 2005.
Salinger, Jerome David: Kdo chytá v žitě, Praha: SNKLHU, 1960.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK