Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generační střety na stránkách protektorátního kolaborantského tisku
Název práce v češtině: Generační střety na stránkách protektorátního kolaborantského tisku
Název v anglickém jazyce: Conflict of Generations in the Mirror of the Protectorate
Collaborators Press
Klíčová slova: Nacismus, propaganda, protektorát, mládež, Kuratorium, Zteč, Přítomnost, Arijský boj, mapy významů, antisemitismus, inteligence, generační konflikt
Klíčová slova anglicky: Nazism, propaganda, protectorate, youth, Kuratorium, Zteč, Arijský boj, Přítomnost, maps of meaning, anti-Semitism, intelligentsia, conflict of generations
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK