Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam organizace Teen Challenge International pro lidi ohrožené závislostí či se závislostí bojující
Název práce v češtině: Význam organizace Teen Challenge International
pro lidi ohrožené závislostí či se závislostí bojující
Název v anglickém jazyce: Impact of Teen Challenge International on individuals endangered
by an addiction or fighting with an addiction or God as Hope
Klíčová slova: drogy, závislost, prevence, lécba, Teen Challenge International, víra v Boha
Klíčová slova anglicky: drugs, addiction, prevention, cure, Teen Challenge International, belief in God
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 18.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK