Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mentoring v procesu stávání se učitelem
Název práce v češtině: Mentoring v procesu stávání se učitelem
Název v anglickém jazyce: Mentoring in the process of becoming a teacher
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
  doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK