Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma pouti v kanonizovaných dílech české literatury
Název práce v češtině: Téma pouti v kanonizovaných dílech české literatury
Název v anglickém jazyce: Theme of pilgrimage in the canonized works of Czech literature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2010
Datum zadání: 15.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK