Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Budování představ čísla do 100
Název práce v češtině: Budování představ čísla do 100
Název v anglickém jazyce: Creating number concept up to 100
Klíčová slova: sčítání, odčítání, rozklad čísla, počítání, matematika, početní strategie
Klíčová slova anglicky: addition, subtraction, decomposition of number, computation, mathematics, calculative strategies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2010
Datum zadání: 14.11.2010
Datum a čas obhajoby: 22.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: KMDM
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Získávat poznatky o myšlenkových procesech žáků v oblasti aritmetiky do 100 metodou a) přímého vyučování, b) rozhovory s jedinci i skupinami, c) cílenou experimentální činností . poznatky zpracovat pomocí teorie generického modelu. Odhalovat kognitivní a meta-kognitivní mechanizmy, které se podílí na budování představ žáka o číslech do 100.
Seznam odborné literatury
Náměty na podnětné vyučování, (ed.) N. Stehlíková, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, strany 11-30 a 155 ? 195
Mathematical understanding 5 ? 11, (ed.) A. Cockburn , Paul Chapman Publishing, 2007, strany 9 ? 27
Učebnice matematiky pro 1. a 2. ročník nakladatelství Fraus
Příručky pro učitele k učebnicím výše uvedeným
Předběžná náplň práce
Studium odborné literatury. evidence relevantních jevů při vyučování. Příprava, realizace a zpracování experimentů. Sepisovaní diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of profesional literature. Evidence of corresponding to the topic class events.
Preparation, realization and elaboration of experiments. Comnpleting of theses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK