Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postava dona Juana ve francouzské literatuře od klasicismu po romantismus
Název práce v češtině: Postava dona Juana ve francouzské literatuře od klasicismu po romantismus
Název v anglickém jazyce: The literary character of Don Juan in French literature
from classicism to romanticism
Klíčová slova: Don Juan, klasicismus, romantismus
Klíčová slova anglicky: Don Juan, classicism, romantism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Jamek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat postavou dona Juana ve francouzské literatuře od klasicismu k romantismu, tj. od prvního zpracování tohoto literárního mýtu v klasicistním dramatu (Moliere, Thomas Corneille) až po období, kdy bylo téma zpracováno celou řadou autorů (Balzac, Musset, Mérimée, Dumas...) pod různými zornými úhly a v odlišných pojetích postavy "svůdce". Po obecném zmapování a přehledu tematiky bude tak porovnáván charakter dona Juana, jak se jeví od verze k verzi, se zvláštním zřetelem na umělecký a duchovní obzor doby, v níž jednotliová díla vznikala. Práce se soustředí na ty literární výtvory, v nichž je postava Dona Juana přímo exponována. Libertinství 18. století,v němž je téma seuxální nevázanosti přítomno difúzně, ale postava sama se tu neobjevuje (alespoň podle dosavadních dostupných poznatků), bude pojednáno povšechně. Vztahy k hlavním verzím tohoto tématu v jiných literaturách či jiných uměleckých oblastech budou připomenuty tam, kde lze objevit plynulost vlivů (španělské zdroje mýtu, možný vliv Mozartova či Byronova, případně Kierkegaardova podání v romantismu). Závěr zhodnotí narativní i významový rozptyl existujících podob donjuanského příběhu kolem jeho základního lidského smyslu, jak jej popisuje např. Denis de Rougemont.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
Moliere: Dom Juan ou le Festin de pierre, 1665
Thomas Corneille: Le Festin de pierre, 1667
Crébillon fils: Les égarements du corps et de l'esprit, 1736
Balzac, Honoré de: L'Elixir de longue vie, 1830
Musset, Alfred de: Namouna - Une matinée de Don Juan, 1833
Mérimée, Prosper: Les Âmes du purgatoire, 1834
Sand, George: Lélia, 1833 - Le Château des Désertes, 1851
Dumas pere, Alexandre: Don Juan de Marana, 1836
Gautier, Théophile: La Comédie de la mort (po?me), 1838
Gobineau, Arthur de: Les Adieux de Don Juan, 1844
Flaubert, Gustave: Une nuit de Don Juan, 1851
Baudelaire, Charles: Don Juan aux enfers; in: Fleurs de Mal, 1857
Barbey d'Aurevilly, Jules: Le plus bel amour de Don Juan; in: Diaboliques, 1874

Tirso de Molina: Sevillský svůdce a kamenný host, 1630, česky Odeon, Praha 1984
da Ponte, Lorenzo: Don Giovanni, 1787, česky SNKLHU 1956
Hoffmann, E. T. A.: Don Juan, 1813, česky 1942
Byron, George Gordon: Don Juan, 1823, česky 1969
Grabbe, Christian Dietrich: Don Juan a Faust, 1829, česky SNKLHU, Praha 1958
Puškin, Alexandr Sergejevič: Kamenný host, 1830, česky SNKLHU, Praha 1957
Kierkegaard, Soeren: Svůdcův deník, 1843, česky Odeon, Praha 1970
Zorilla y Moral, José: Don Juan Tenorio, 1844, slovensky 1967

Sekundární literatura:
Rousset, Jean: Le mythe de Don Juan. Armand Colin, Paris, 1976
Rougement, Denis de: Les mythes de l´amour. Gallimard, Paris, 1972
Maranón, Gregorio: Don Juan et le donjuanisme. Stock, Paris 1958
Tristan, Frédérick: Don Juan le révolté. Ecriture, Paris 2009
Camus, Albert: Le Mythe de Sisyphe. Gallimard, Paris 1942
Europe, č. 441/442, leden/únor 1966 (Moliere combattant)
Předběžná náplň práce
Zhodnocení literární postavy dona Juana od klasicismu po romantismus.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evaluation of literary character of don Juan from classicism to romanticism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK