Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Šperk a jeho místo ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy
Název práce v češtině: Šperk a jeho místo ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Jewellery and its place in Art Education at elementary school
Klíčová slova: šperk, design šperku, netradiční materiály, 1.st. základní školy, artefiletika, krize dětského výtvarného projevu
Klíčová slova anglicky: jewel, jewellery design, non-traditional materials, elementary school, artefiletics, the crisis of children's art manifestation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Skarlantová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK-PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Východiskem práce je rámcový vzdělávací program pro ZŠ, jeho cíle a očekávané výstupy zaměřené na specifiku užité tvorby. Práce předpokládá dobrou znalost problematiky vývoje šperku a ozdob, změny v pojetí šperku v průběhu jeho historie a současného vývoje.
Diplomová práce bude zaměřena na tradiční materiály(dostupné pro školní výtvarnou činnost)i méně obvyklé materiály a způsoby jejich zpracování ve školní výuce Vv i v zájmové činnnosti odpovídající zvolené věkové kategorii. Vzhledem ke zvolenému tématu se DP bude zabývat i využitím ozdob a šperků v dramatické výchově i dalších vzdělávacích činnostech.
Těžištěm práce budou lehce dostupné a finančně nenáročné materiály a jejich možnosti zpracování. Součástí práce bude vytvoření metodické řady (výběr materiálu či tematického zaměření dle úvahy autorky) a tato metodická řada bude alespoň částečně ověřena autorkou v praxi ZŠ.
Součástí DP bude vypracování metodického materiálu pro zvolenou činnost, fotodokumentace ověření projektu v praxi (případně doplněná o autentické výpovědi dětí), případně ukázky dalšího využití tématu ve školní i mimoškolní činnosti.
Rozsah: 60 NS textu, 30 výtvarných prací
Seznam odborné literatury
Hazuková,H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. a II. díl. Praha: UK-PedF.1994 a 1995
Slavíková,Vl. Slavík,J. Hazuková,H. Výtvarné čarování. Praha: UK -PedF.2000
Nedvědová,Z.Zatloukalová,M.Výtvarná tvorba.Olomouc: Rubico.2000
Fulková,M.Novotná,M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ.Praha: Fortuna.1999
Kolektiv autorů. Česká lidová umělecká výroba.Praha: Ústředí lidové umělecké výroby. 1975
Lastová,A. Kouzlíme se spínacím špendlíkem.Praha:Euromedia.2002
Jenkinsová,A.Morissová,K. Tipy a triky pro šikovné ruce.Praha: Nakladatelství Svojtka.1998
Cikánová,K. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum.1995
Skarlantová,J. Užitá tvorbaI.Praha: UK-PedF.2009
Předběžná náplň práce
Rámcový vzdělávací program, Tradiční a netradiční materiály a jejich zpracování na ZŠ, Využití šperku a ozdob ve školní výuce a ve výtvarných aktivitách ve volném čase zvolené skupiny dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis result from the outcome of the Framed Educational Program for Elementary education, The traditional (accessible at schools) materials and on traditional as well as less usual art techniques in the school and after art programs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK